Města

Z CeskejParan.cz | Public Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Mesta.png

Na serveru Publicu funguje unikátní systém, který umožňuje hráčům se sdružovat do osad, vesnic či měst. Založit město může opravdu každý hráč a je jen na něm jak město bude vypadat, jaké volitelné stavby si vybere a jakým směrem se vývoj města bude ubírat, ovšem je potřeba splnit určité podmínky, které jsou pro každý stupeň měst jiné.
Vše o městech včetně ukázek najdete na našem fórum.


Obecně

Pro založení města je potřeba postavit potřebný počet budov a mít obyvatele. Poté už stačí podat žádost na fórum a počkat na schválení od operátora, který má města na starosti.
U všech typů měst je posuzován nejen vzhled, ale třeba také praktičnost města. Správce měst může zamítnout registraci s tím, že starostovi oznámí, co je potřeba předělat. Města lze postupně povyšovat po podání žádostí o povýšení.

Výhody měst

1. Město sdružuje hráče a budete mít nové přátele.
2. Město na požádání dostane vlastní místnost na našem TeamSpeaku
3. Možnost nastavit monsters f pro vesnici a vyšší
4. Možnost nastavit damage f pro město a vyšší za poplatek 500$
5. Jednorázový příspěvek (money) či dotace na konkrétní stavbu
6. Větší a samostatná residence
7. Warp do města
8. Prefix „starosta“ pro starostu města (možnost stavby mostů, bran a dveří)

Podmínky

 • Pro stavbu města si vybírejte místa ve volné krajině bez sousedních residencí! Residence v okolí se mažou jen ve výjimečných případech!
 • Eventy ve městě musí být aktivně pořádané
 • Domy obyvatel se pro účely registrace počítají jako 1 budova
 • Počet obyvatel je počet hráčů ve městě bez starosty
 • Starosta je majitelem města. (Tedy, že Majitel města bude brán jako starosta a tedy bude mít prefix {Starosta})
 • S povýšením města by se měl měnit i jeho celkový vzhled
 • Starosta města si nemůže nárokovat majetek obyvatel
 • Ve městě nemůže být nastaven move f
 • Každý hráč může zastávat pouze jeden post (buď starosta nebo místostarosta)
 • Po dvou měsících neaktivity města (ve městě se nebude nic dít) bude smazán warp do města a odebrána odměna za poslední dosažený stupeň. Po dalších dvou měsících se město ruší úplně !


Stupně měst

Osada

 • Počet budov celkem: 4
  • Povinné: Radnice, domy obyvatel
  • Volitelné: Kaplička, hospoda, park, dům starosty
 • Počet obyvatel: 4
 • Odměna: 250$ a 5 diamantů

Vesnice

 • Počet budov celkem: 6
  • Povinné: Radnice, domy obyvatel, kaplička, hospoda
  • Volitelné: Náměstí, fontána, park, dům starosty, obchod
 • Počet obyvatel: 6
 • Odměna: 500$ a 10 diamantů

Město

 • Počet budov celkem: 10
  • Povinné: Radnice, domy obyvatel, kostel, hospoda, náměstí + fontána, park, dům starosty
  • Volitelné: Obchod, Farma na zeleninu, Muzeum (s historií města), hotel (ubytovna), knihovna, banka, škola
 • Počet obyvatel: 10
 • Odměna: 750$ a 15 diamantů
 • Dále může při povýšení/registraci dodat znak nebo vlajku města, poté ji dostane jako mapu, kterou bude možné umístit do ItemFrame. (platí pro město a vyšší)
 • Také může žádat o vytvoření přepážky v bance. (platí pro město a vyšší)

Velkoměsto

 • Počet budov celkem: 16
  • Povinné: Radnice, domy obyvatel, kostel, restaurace, náměstí+ fontána, park, dům starosty, obchod, muzeum (s historií města), farma na zeleninu, Event (může být okopírovaná z našeho event parku - myšlen smysl eventu, ne vzhled)
  • Volitelné: Divadlo, pošta, knihovna, rozhledna, banka, škola, stadion, hotel, přístav, letiště, nemocnice, kino, tržiště
 • Počet obyvatel: 15
 • Odměna: 1000$, 20 diamantů a 2 spawnery (které budou použity ve farmě pro Metropoli)

Metropole

 • Počet budov celkem: 25
  • Povinné: Radnice, domy obyvatel, kostel, restaurace, náměstí+ fontána, park, dům starosty, obchod, muzeum, farma na zeleninu, Event (musí být originální, Vámi vymyšlený), farma na XP/moby (zde musí být využity spawnery, které jste dostali za Velkoměsto), policejní nebo hasičská stanice, ve městě se také musí nacházet mrakodrapy
  • Volitelné: Divadlo, pošta, knihovna, banka, škola, stadion, hotel, fitness centrum s bazénem, soud, tržiště, rozhledna, kluziště, hvězdárna, kasino, přístav, letiště, nemocnice, kino, dětské hřiště, vězení (pokud je ve městě soud), metro
 • Počet obyvatel: 25
 • Odměna: 1500$, 32 diamantů


V radnici musí být uvedeno:
Vedení města(starosta, místostarosta, apd.)
Obyvatelé
Vystěhování obyvatel (po jak dlouhé době, co bude se stavebním materiálem atd.)
Jiné (pravidla města, další potřebné věci)


Dotace

Každé město či vyšší hodnost měst má nyní možnost žádat o dotace na různé stavby větších charakterů. O tyto dotace je možné žádat v tématu pro zakládání měst, jen s tím rozdílem, že do názvu topicu se uvede [Dotace] Název dotace (viz. vzor). Tuto dotaci vyhodnotí správce měst či vedení serveru a po dokončení stavby, dotaci v případě schválení, vyplatí. Dotace, v případě jejího schválení, bude vyplácena buď formou materiálu, a nebo formou vrácení části peněz z jeho pořízení. Výše dotace závisí na mnoha faktorech, jako například velikost stavby, materiály, vzhled stavby apd. tak, jak uváží samotný hodnotitel dotace (viz. výše). Dotace se vztahuje zejména na stavební bloky, tudíž na hrad z diabloků můžete rychle zapomenout. Stavby musí mít smysl, potenciál a musí nějak vypadat, takže na domek z hlíny dotaci opravdu nedostanete. V případě zamítnutí se dotace nevyplácí.

V předmětu žádosti vypište název města a název stavby, na kterou bude dotace hodnocena. V jednu chvíli může probíhat pouze jedna dotace, což znamená, že můžete zažádat o jednu dotaci a když vám bude vyhověno, musíte postavit stavbu, dále vám musí být dotace vyplacena a až poté můžete žádat o novou dotaci. V případě zamítnutí lze žádat o dotaci ihned. V žádosti uveďte popis stavby, vaší představu o výsledném vzhledu, účel atd. Do žádosti také připište i předběžný odhad materiálu, který vaše stavba pojme, abychom měli trochu přehled, jak velký plán máte. Pokud dotace bude zaregistrována, schválena a vaše stavba postavena, dodejte do samotné žádosti o dotaci také její screeny. Pokud nebudou splněna kritéria, která byla zmíněna v žádosti, může být žádost dodatečně zamítnuta, takže se snažte i co se stavění týče.

Poklady & Questy ve městech

Město:
- Od stupně "město" může starosta města požádat správce měst o to, že by ve městě chtěl vytvořit veřejný poklad (jako jsou na spawnu). Takto vytvořený poklad může být ve "městě" 1.

Velkoměsto:
- Od stupně "Velkoměsto" můžou být ve městě vytvořeny maximálně 2 veřejné poklady (Tj. +1 za povýšení z "města").
- Starosta si může požádat, že by chtěl ve městě udělat vlastní quest. Starosta si vymyslí, kde chce quest udělat a vymyslí jeho obsah, který následně sdělí a-teamu. Na stupni "velkoměsto" může mít starosta 1 quest. (Návrhy na vytvoření questů i s obsahem zasílejte správci měst do SZ)

Metropole:
- Na stupni "Metropole" může mít starosta 4 veřejné poklady. ( Tj. +2 za povýšení z "velkoměsta")
- Starosta může opět požádat o vytvoření dalšího questu (Postup jako předtím). Na stupni "metropole" mohou být ve městě 2 takové questy. (Tj. + 1 z povýšení z "velkoměsta)