McMMO

Z CeskejParan.cz | Public Wiki
Přejít na: navigace, hledání

! Pozor ! - plugin McMMO byl od verze 1.13 na našem serveru zrušen

Je plugin, který hráčům dovoluje sbírat různé dovednosti, díky získáváním zkušeností z různých činností. Postupným dosažením určitých úrovní, se pak otevírá přístup k různým schopnostem, které se aktivují a dají speciální efekt.

Hardcore

 • mód, který ztěžuje udržení úrovní dovedností

Skill Death Penalthy/trest za smrt

 • Když hráč umře, ztratí 10% všech získaných zkušeností.

Skills – dovednosti

 • Hlavní cíl je vypracovat se pomocí získávání různých zkušeností na vyšší a vyšší úroveň. Ve hře je mnoho dovedností (skills), každá dovednost lze získat jiným způsobem a záleží jen na taktice hráče, kterou cestu za úspěchem zvolí.
 • Po dosažení určité úrovně v dovednosti se otvírají Aktivní schopnosti, které se aktivují pravým tlačítkem myši. Výdrž schopnosti závisí na úrovni dovednosti.
 • Každá dovednost má i své Pasivní schopnosti. Jejich použití je náhodné, ale čím vyšší úroveň, tím je větší šance na aktivování této schopnosti.Skills/dovednosti

Acrobatics/Akrobatika

Je dovednost, která ovlivňuje získané poškození, způsobené pádem, a nebo úhybem. Pokud hráč spadne z výšky, je možnost aktivace pasivní schopnosti roll/kotrmelec.
Získávání xp

 • Xp jsou získávány z pádu, který přežijete a úspěšného uhýbání. Z čím větší výšky hráč spadne, bez použití „roll“, anebo lehkosti pírka na botách, tím více xp získá. V takovém případě lze přežít pád z výšky 23 bloků, bez umření a získá se nejvíce zkušeností.
 • Pomocí „roll“, anebo lehkosti pírka je maximální výška, kdy se ještě hráči přidávají xp, 37 bloků.
 • Lehkost pírka zdvojnásobuje xp získané pádem, záleží na úrovni enchantu na botách.
 • Poškození získané pomocí enderperly se nezapočítává do zkušeností.

Pasivní schopnosti
roll/Kotrmelec

 • Pasivní dovednost, která dovoluje hráči snížit poškození z pádu. Každou, nově získanou úrovní na této dovednosti se o 1% zvýší šance na kotrmelec. Jelikož je to pasivní schopnost, lze ji aktivovat pomocí pádu.

dodge/úhyb

 • je pasivní skill, který půlí poškození získané v boji a zahrnuje i poškození od creepera, šípy od skeletonu, atd.


Alchemy/Alchymie

 • je dovednost o vaření lektvarů. Poskytuje větší rychlost vaření.

Získávání xp

 • xp jsou získávány z vaření lektvarů. Počet získaných zkušeností závisí na fázi vaření lektvaru.
 • Jsou tu zde 4 fáze pro lektvary: základní lektvar, stálý lektvar, lektvar s jedním zesilovačem, lektvar se dvěma zesilovači. Je tu taky speciální fáze lektvaru, pro změnu zesilovače.

Pasivní schopnost
Catalysis/katalýza

 • Urychluje rychlost vaření, kdy maximální rychlosti (4x rychlejší) dosáhnete na úrovni 1000
 • Tato dovednost se odemkne na úrovni 100


Archery/lukostřelba

 • je dovednost, která zvětšuje poškození udělené šípem. Poškození se zvětšuje s navýšením dovednosti.
 • navíc díky vyšší úrovni dovednosti je zde šance na vrácení šípů z mrtvol.

Získávání xp

 • xp jsou získávány při při střílení z luku a úspěšného zásahu.

Pasivní schopnost
Skill shot/zkušený výstřel

 • poškození, které můžete udělit záleží na získané úrovni dovednosti. Každá 50. úroveň přidá 10% ke schopnosti. Tahle schopnost zabraňuje zabití na jednu ránu.

Arrow retrieval/vrácení šípů

 • šance na vrácení šípů z obětí. 100% vrácení šípů vyžaduje úroveň dovednosti 1000.


Axes/Sekery

 • je dovednost která hráči dovoluje použít sekeru jako zbraň.

Získávání xp

 • xp jsou získávány při použití zbraně na moba.

Aktivní schopnost
Skull Splitter/drtič lebek

 • schopnost plošného útoku, to znamená, že při použití na jednoho moba je zvýšené poškození a ostatním mobkám v okolí udělí polovinou poškození.

Critical Strikes/kritický útok

 • dovoluje hráči udělit dvojité poškození mobům.

Axe mastery/mistr seker

 • uděluje extra poškození každou 50. úroveň až do úrovně 200

Armor Impact/účinnější brnění

 • snižuje získané poškození, udělené obrněným nepřítelem

Greater Impact/větší účinek

 • bonusové poškození a podobný účinek jako odražení II.


Excavation/bagrování

 • je dovednost, která dovoluje hráči vykopat více bloků. Získávání xp
 • xp jsou získávány používáním lopaty na hlínu, travnatý blok, písek a jíl.

Aktivní schopnost
Giga Drill Breaker/giga vrták

 • po krátkou dobu dovolí hráči okamžitě ničit bloky, nejvíce je to efektivní s lopatou. Doba trvání závisí na úrovni dovednosti.


Fishing/rybaření

 • je dovednost, která zvyšuje šanci na chycení lepších věcí při rybaření. Čím větší úroveň, tím vzácnější věc, je možno vylovit.

Získávání xp

 • xp se získává pomocí rybařením.

Pasivní schopnost
Master Angler/mistr rybář

 • zvyšuje šanci na chycení úlovku, to znamená, že se zkrátí doba čekání na rybu. Schopnost se aktivuje, pokud se rybaří na lodi, či v oceánu
 • otevírá se na úrovni 125.

Treasure Hunter/lovec pokladů

 • hráč má šanci vylovit různé věci, místo ryb. Šance a kvalita úlovku záleží na úrovni dovednosti.

Magic Hunter/lovec kouzel

 • zvyšuje šanci na vylovení enchantovaného pokladu.
 • šance na takový úlovek je ze začátku 6.67%, za každou 200. úroveň se šance navýší o 6.67%. Maximální navýšení je na úrovni 33.3%, úroveň 800.


Herbalism/bylinářství

 • dává různé benefity, které mají cokoli společného s jídlem, má extra efekt na semínka a zlepšuji sklizeň jak rostlin, tak hub.

Získávání xp

 • xp se získávají pomocí sklízením plodin, sběrem kytek, nebo rostlin.

Aktivní schopnosti
Green Terra/zelená země

 • aktivování pravým kliknutím, při držení motyčky.
 • šance na 3x větší drop při sklízení.
 • 100% šance na přetvoření následujících bloků, pokud máte v inventáři semínka:
 • Cobblestone → mossy cobblestone
 • stone brick → mossy stone brick
 • dirt → grass

Green Thumb/zelený palec

 • schopnost, která mění bloky s jejími travnatými protějšky.
 • aktivuje se pravým klikáním myši se semínky v ruce, je zde menší šance na provedení úspěšného procesu.
 • i při neúspěšném pokusu se z inventáře odebírají semínka.
 • Cobblestone → mossy cobblestone
 • stone brick → moddy stone brick
 • dirt → grass

Pasivní schopnost
Instant Wheat-Regrowth/okamžité sázení obilí

 • při sklizni plně dorostlého obilí je zde šance na znovu zasazení obilí.
 • fáze růstu na zasazeném obilí záleží na úrovni dovednosti.
 • tato schopnost nepotřebuji mít v ruce semínka ani nebere semínka z inventáře.
 • 100% znovu zasázení nastává na úrovni 1500

Farmer´s Diet/farmářská dieta

 • tvoje zkušenosti z rostoucích hormonů, tě naučili jak dostat z jídla to nejlepší.
 • tato dovednost zvyšuje množství obnovení hungerbaru z plodin.

Hylian Luck/hylianovo štěstí

 • dává hráči šanci na nalezení pokladu.
 • bloky, které dávají poklady při rozbití: tráva, sazenice, keře, kytky, květináče
 • 100% šance na věc při každém rozbití - 1000


Mining/kopání

 • je dovednost, která dovoluje rychleji kopat.

Získávání xp

 • xp se získává pomocí kopání kamenných bloků a krumpáče

Aktivní schopnost

 • Super breaker/super ničitel
 • aktivuje se pravým kliknutím myši s krumpáčem v ruce
 • na určitou dobu přidá účinnost V na krumpáč, doba účinku záleží na úrovni dovednosti, pokud už na krumpáči je účinnost V, přidá se na krumpáč předešlý enchant.


Swords/šermířství

 • Je dovednost, která přidává různé schopnosti, jako třeba krvácení.

Získávání xp

 • XP se získávají za použití na moby, které nebyly přirozené vygenerovaní.

Aktivní dovednost

 • Serrated strikes/vrubový útok
 • aktivuje se pravým kliknutím myši při použití meče a následný útok na moba. Uděluje 25% poškození, aplikuje krvácení a v malém okruhu zasáhne i ostatní nepřátele.
 • počet nepřátel na které můžete použít blood+ závisí na materiálu meče.

Pasivní dovednost

 • Bleed/krvácení
 • způsobují poškození nepříteli každé dvě sekundy. Pokud dovednost použijete na moba, bude krvácet dokud účinek nevyprchá, či nezemře. Trvání krvácení záleží na úrovni dovednosti šermířství.
 • krvácení lze prodloužit, pokud se použije další krvácení.
 • Counter Attack/protiútok
 • protiútok vezme poškození, které vám je uděleno a polovina poškození je udělena nepříteli. Tohle nebude fungovat, pokud máte jen půl srdíčka.
 • šance na provedení protiútoku záleží na úrovni šermířství.
 • protiútok nepůsobí na útoky z dálky.


Taming/ochočení

 • dovoluje podívat se, kdo vlastní ochočené zvíře a má vylepšení pro zvířata.

Získávání xp

 • xp se získávají za ochočování zvířat (lama, kůň, osel, pes, ocelot, skeleton kůň) a za použití zvířat proti mobům.

Aktivní dovednosti
Beast Lore/vědění

 • kliknutím kostí na ochočené zvíře se zobrazí vlastník zvířete a kolik má životů.

Pasivní dovednosti
Gore Whenever/nabodnutí

 • když ochočený vlk zaútočí na cíl, je zde šance na způsobení kritického zásahu.

Fast Food Service/rychlé občerstvení

 • otevře se na úrovni 50.
 • dává vlkům šanci na uzdravení z útoku.

Environmentally Aware/vědomí okolí

 • otevře se na úrovni 100.
 • zvíře má strach z lávy, kaktusů a dělá je odolnými vůči pádu z výšky.

Thick Fur/hustá srst

 • otevře se na úrovni 250.
 • zmenšuje poškození zvířeti a dává ochranu proti ohni.

Holy Hound/svatý ohař

 • otevře se na úrovni 375.
 • vlk obnovuje svoje zdraví, když získává poškození z magie a nebo jedu.

Shock Proof/osolný úderu

 • otevře se na úrovni 500.
 • zmenšuje poškození udělené z výbuchu.

Sharpened Claws/ostré drápy

 • otevře se na úrovni 750.
 • přidává bonusové poškození při útoku zvířete.


Unarmed/neozbrojený

 • je dovednost, kdy hráč použije prázdnou ruku jako dlaň, zahrnuje ale i další výhody.

Získávání xp

 • xp se získávají pomocí útoku s prázdnou rukou.

Aktivní dovednosti
Berserk/nepříčetný

 • je schopnost, která se aktivuje pravým tlačítkem myši a lze jej použít jak na bloky, tak i na útočící nepřátele. Síla útoku je zvýšena až o 50%.
 • může zničit okamžitě lehce zničitelné bloky (hlína, písek).
 • také může proměnit kamennou cihlu na popraskanou kamennou cihlu.
 • během aktivace této schopnosti není možné sbírat bloky.
 • ze začátku trvá schopnost 2 sekundy, zvyšováním úrovní se délka prodlužuje.

Pasivní dovednosti
Iron Arm styl/ styl železné ruky

 • je schopnost, která přidává k základnímu poškození bonusové poškození, které záleží na úrovni dovednosti


Woodcutting/dřevorubec

 • je dovednost, která využívá sekeru na kácení dřeva, listí a velkých hub.

Získávání xp

 • xp se získávají za použití sekery na dřevo a nebo velkých hub

Aktivní dovednosti
Tree Feller/ničitel stromů

 • je schopnost, která se aktivuje pomocí pravého tlačítka, když máte v ruce sekeru. Následně se musí kliknout na spodní blok stromu a všechny bloky (drřevo, listí) jsou okamžitě posekány.
 • pokud během aktivování se rozbije sekera, uživatel utrpí poškození a žádné bloky nebudou zničeny, kromě bloku, o který se rozbila sekera.
 • schopnost ze začátku vydrží 2 sekundy, postupným navyšováním se výdrž zvětšuje