Příkazy

Z CeskejParan.cz | Public Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Přihlašování

/login [heslo] - použijte k přihlášení ke svému účtu ve hře
/changepassword [vaše heslo] [nové heslo] - změna hesla k vašemu účtu
/register [heslo] [hesloznovu] - použijte k registraci svého účtu ve hře Komunikace
/msg [nick] [text] - pošle hráči soukromou zprávu
/r - odepíše hráči na soukromou zprávu
/mail send [nick] [text] - odešlete E-mail hráči (pouze ve hře)
/mail read - zkontroluje příchozí E-mail (pouze ve hře)
/mail clear - smazání došlé pošty


Teleportace

/sethome [název] - uloží home s daným názvem
/delhome [název] - smaže home s daným názvem
/home [název] - teleportace na nastavené místo
/warp [název] - teleportuje na veřejný warp
/warp list - zobrazí seznam warpů
/tpa [nick hráče] - pošle žádost o teleport hráči
/tpaccept - akceptuje žádost o teleport
/tpdeny - odmítne žádost o teleport
/tpahere - pozve hráče k vám
/rtp - náhodně teleportuje (lze použít jednou za 2 minuty)


Peníze

/money - ukáže kolik má hráč u sebe peněz
/pay [nick] [částka] - pošle danou částku hráči
/balancetop - vypíše žebříček hráčů na serveru
/bank balance - ukáže kolik má hráč peněz v bance

Zamykání

Zamykat můžete věci jako například dveře, bedny, pece
/lwc - vypíše všechny příkazy
/cprivate - zamkne předmět pro ostatní hráče
/cpublic - odemkne předmět
/cmodify [nick] - odemkne předmět pro hráče
/cremove - vymaže všechna předchozí nastavení
/cinfo - zobrazí informace, kdo má přístup k předmětu
/cpassworld [heslo] - uzamkne předmět na heslo
/cunlock [heslo] – příkaz na odemknutí
/chopper on - povolí hopper, aby přesunoval itemy do truhly, je nutné po zadání příkazu na truhlu kliknout
/cpersist - mnohonásobné použití LWC příkazu


Residence

Jak vytvořit residenci najdete zde
/reska [název] - vytvoří residenci 70x70 okolo hráče
/res select [x] [y] [z] - vybere oblast dané velikosti
/res select vert - rozšíří výběr oblasti na maximální y
/res create [název] - vytvoří residenci
/res subzone [název] - vytvoří subzónu
/res info - vypíše informace o residenci, ve které stojíte
/res remove [název residence] - odstraní vaši residenci
/res list - vypíše vaše residence
/res list [nick] - vypíše residence jiného hráče
/res tp [nazev] - teleportovani na residenci (pro majitele residence)


Úprava flagů v residenci:

t - true - povolit, f - false - zakázat, r - remove - odstranit

/res set [flag] - Tvar příkazu pro úpravu flagů v residenci
/res pset [nick] [flag] - Tvar příkazu pro povolení činnosti v residenci jiným hráčům

Příklad:
zakázání pohybu všech hráčů po residenci - /res set move f
povolení pohybu všech hráčů po residenci - /res set move t

zakázání pohybu hráči Pepa po residenci - /res pset Pepa move f
povolení stavět v moji residenci hráči Pepa - /res pset Pepa build t


Jednotlivé flagy:

move - zakáže nebo povolí pohyb po residenci
build - zakáže nebo povolí pokládání a ničení bloků v residenci
destroy - zakáže nebo povolí ničení bloků v residenci
place - zakáže nebo povolí pokládání bloků v residenci
flow - zakáže nebo povolí rozlévání vody a lávy po residenci
waterflow - zakáže nebo povolí rozlévání vody v residenci
lavaflow - zakáže nebo povolí rozlévání lávy v residenci
bucket - zakáže nebo povolí používání kbelíků v residenci
container - zakáže nebo povolí přístup do bloků s inventářem (truhly, pece, dispensory)
use - zakáže nebo povolí používání dveří, páček, tlačítek, nášlapných desek apod.
door - zakáže nebo povolí používání dveří v residenci
button - zakáže nebo povolí používání tlačítek v residenci
piston - zakáže nebo povolí používání pistonů v residenci
pressure - zakáže nebo povolí používání nášlapných desek
ignite - zakáže nebo povolí zapalování v residenci
animalkilling - zakáže nebo povolí zabíjení zvířat v residenci
shear - zakáže nebo povolí stříhání ovcí v residenci

trusted - povolí dalšímu hráči základní flagy v residenci (move, build, use, container, bucket, tp, leash, shear)

Příkazy pro VIP

/feed - doplní jídlo
/mc - aktivuje megiccarpet (létací koberec)
/back - vráti na místo smrti (používat pouze při úmrtí)
/craft - otevře crafting
/ec - otevře ender chest
/reska vip [název] - vytvoří residenci 100x100 okolo hráče


Hodnocení měst

/cities - vypíše příkazy pro hodnocení měst
/cities vote [město] [hodnocení] - ohodnotí město (0 - 10)
/cities list - zobrazí seznam měst
/cities rating - zobrazí hodnocení měst
/cities myvotes - zobrazí vaše hodnocení

Další užitečné příkazy

/help - nápověda ke hře
/recipe [anglický název itemu] - poradí, jak vycraftit daný předmět
/poklady - vypíše kolik hráči, kolik již nalezl pokladů
/quests - zobrazí info o questech
/quests quit - ukončí vybraný quest
/quests journal - přidá/odebere knihu s qusty