Prefixy

Z CeskejParan.cz | Public Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Prefix je něco jako titul. Udává hodnost hráče. Nejčastěji se píše před nickem v závorkách, buď celým názvem hodnosti nebo zkratkou. Prefix může označovat hodnosti hráčské, které pouze sponzorují nebo jinak pomáhají serveru ale také hodnosti, které mají pravomoci na serveru.

Prefixy na Publicu

{Podvodník} – hráč, který dostal ban a koupil si UNBAN
{S} - starosta města
{VIP} – dočasný donátor serveru, který přispívá na chod serveru – více info na stránce o VIP
{EPIC} – donátor, který má výhody napořád
{Helper} – hráč, který je členem týmu, jeho úkolem je radit a pomáhat hráčům
[Mod] – moderátor, dříve znám pod zkratkou MS, jedná se o člověka, který má stejné pravomoci jako operátor (OP), ale nemá creative mód
[OP] – operátor, jehož úkolem je hlídat server, kontrolovat chat, hledat hackery a pomáhat hráčům
[Admin] – administrátor serveru, člověk, který vede tým serveru
[SuperAdmin] – člověk, který je součástí vedení projektu, zajišťuje běžné organizační a technické problémy, dohlíží na adminy serverů
[Technik] – stará se o chod serveru ze stránky technické
[Manažer] – člověk, který společně s majitelem vede a rozvíjí projekt
[Majitel] – vlastní celý projekt a řídí ho