Města

Z CeskejParan.cz | Public Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Základní informace

Na serveru Publicu funguje unikátní systém, který umožňuje hráčům se sdružovat do osad, vesnic či měst. Založit město může opravdu každý hráč a je jen na něm jak město bude vypadat, jaké volitelné stavby si vybere, kdo v něm bude bydlet a jakým směrem se vývoj města bude ubírat, ovšem je potřeba splnit určité podmínky, které jsou pro každý stupeň měst jiné. Poté už stačí jen podat žádost na fórum do sekce Registrace Měst.

U všech typů a stupní měst je posuzován celkový vzhled města, ale třeba také praktičnost města nebo jednotlivé stavby. Správce měst může žádost zamítnout s tím, že starostovi oznámí, co je potřeba předělat. Města lze postupně povyšovat na další stupně.


Města v2.png


Proč mít město?

 1. Město sdružuje hráče a díky tomu budete mít nové přátele.
 2. Město může požádat vlastní místnost na našem TS3 (Od stupně Město).
 3. Zvýhodněné flagy v residenci.
 4. Při povýšení města dostanete odměnu.
 5. Větší a samostatná residence.
 6. Warpy do města a do shopu.
 7. Prefix {S} „starosta“ pro starostu města (možnost stavby mostů, bran a dveří).
 8. Možnost požádat dotaci na stavbu.
 9. Vlastní ambasáda na spawnu pro reprezentaci města. (Od stupně Město).


Podmínky a Pravidla

 • Pro stavbu města si vybírejte místa ve volné krajině bez sousedních residencí či měst.
 • Eventy ve městě musí být aktivně pořádané.
 • Všechny domy obyvatel se v žádosti počítají jako jedna budova.
 • Počet obyvatel je počet hráčů bydlících ve městě mimo starostu (1 obyvatel = 1 vlastní parcela s 1 domem).
 • Starosta je majitelem města. Majitel města tedy bude mít prefix {S}.
 • S povýšením města se bude měnit celkový vzhled.
 • Starosta města si nemůže nárokovat majetek obyvatel.
 • Ve městě nemůže být nastaven MOVE F, pokud o tom neví správce měst. Move se může nastavit pouze problémovým hráčům po konzultaci se správcem měst, který toto schválí. - MOVE T
 • Všechny veřejné městské budovy (mimo domy obyvatel) musí být neproblémovým hráčům přístupné. - USE/MOVE T Pokud má hráč move f ve městě, toto pravidlo se na něj nevztahuje.
 • V rámci města lze zřídit i další funkce (např. místostarosta) - tyto funkce nejsou povinné. Jedinou povinnou funkcí je starosta - majitel.
 • Žádost o povýšení se smí podat minimálně 14 dnů po předchozím povýšení.
 • Každé město začíná v residenci vlastněné hráčem. Residenci vlastní starosta. Při povýšení se residence zvětšuje podle potřeb a expandování města.
 • Po 150 dnech neaktivity města (ve městě se nebude nic dít) se městu odebere poslední dosažený stupeň. Zruší se warp k shopu. Po dalším měsíci totéž, a tak dále, až se město úplně zruší.


Žádost registraci

Musí obsahovat:

 1. Jméno starosty a případné další funkce ve městě
 2. Seznam obyvatel
 3. Seznam budov (rozdělené na povinné a volitelné)
 4. Historii města - povinně již od osady! (historie ve smyslu legendy o vzniku města)
 5. Screeny budov - ty je třeba nahrát (můžete mít i vlastní banner/logo města) Upnisito


Bonusy pro města

Dotace

Každé město (od stupně město) má možnost žádat dotace na různé větší stavby. Žádosti se píší do sekce Registrace měst, s tím, že se uvede do názvu [Dotace] Název dotace. Tuto dotaci vyhodnotí správce měst a admin. Společně se domluví, jestli dotaci schválí nebo zamítnou.
V případě schválení - bude vyplácena odměna formou materiálu -75% materiálu. Výše dotace závisí na mnoha faktorech. Dotace se vztahuje na stavební bloky - tudíž na hrad z diabloků můžete rychle zapomenout.
V případě zamítnutí se dotace nevyplácí.
V jednu chvíli může probíhat pouze jedna dotace. V žádosti uveďte popis stavby, účel atd. Do žádosti také připište i předběžný odhad materiálu. První se napíše na forum žádost dotaci, poté se stavba postaví. Až bude postavena, dodejte její screeny. Pokud nebudou splněny podmínky, které jsou zde zmíněny, může být žádost dodatečně zamítnuta.


Poklady & Questy ve městech

Od stupně město lze mít ve městě poklady. Od stupně velkoměsto lze mít v městě vlastní questy.

Počet questů pro stupně měst
Počet pokladů Počet questů
Město 0 1
Velkoměsto 1 2
Metropole 2 4

Quest vytváří správce měst nebo admin (případně jím pověřený člen týmu) na žádost starosty města, který si vymyslí obsah questu. Quest musí být smysluplný a měl by být zajímavý. </br> Veřejný poklad vytváří správce měst. Starosta položí truhlu s pokladem na místo určení a požádá o vytvoření správce měst. Poklad musí mít normální obsah, žádné truhly plné diamantových bloků či jiných itemů. Poklad má být na přístupném místě (ne v domě obyvatel).

Ambasády

 • Od stupně Město má starosta možnost vybavit si místnost na spawnu v budově Ambasád. Ambasáda slouží pro reprezentaci města. Ambasádu přiděluje správce měst/admin.

Nastavení residencí

V residencích měst je možnost nastavit za určitou cenu různé užitečné flagy. Ovšem každý flag je od jiného stupně a za jinou cenu.

 • Keepexp - Vesnice - 32x diamant, 16x iron ingot, 1x oranžový bloček
 • Monsters - Vesnice - 16x diamant, 16x iron ingot, 1x zelený bloček
 • Damage - Město - 32x diamant, 16x iron ingot, 1x šedý bloček
 • PVP - Město - 32x iron ingot, 1x oranžový bloček (Pouze do městské pvp arény!)
 • Day - Velkoměsto - 16x diamant, 16x iron ingot, 1x limetkový bloček
 • Night - Velkoměsto - 16x diamant, 16x iron ingot, 1x limetkový bloček
 • Sun - Velkoměsto - 16x diamant, 16x iron ingot, 1x limetkový bloček
 • Speed 1 - Metropole - 64x diamant, 32x iron ingot, 32x gold ingot, 32x emerald, 1x azurový bloček

Projekty

Společné městské projekty slouží pro rozvoj a spolupráci měst a jejich vedení nebo obyvatel. Na projekty lze podat žádost o dotaci. Za budování těchto projektů můžete získat cennou odměnu v podobě stavebních materiálů, bločků nebo nezískatelných itemů.

Projekty budou budovány společně, ve velkých skupinách a mohou být kdekoli na mapě. Po dostavění a schválení správcem měst bude na stavbu vytvořena residence. Né vždy může být stavba schválena! Mezi tyto "projekty" patří například:

 • Železnice
 • Parky a přírodní rezervace
 • Sochy
 • Významné památky a divy světa

Fantazii se meze nekladou. Hodně štěstí při stavbě!Žádost o povýšení města se smí podat vždy minimálně 14 dnů po předchozím povýšení. Pokud jí starosta podá dříve, bude automaticky zamítnuta.

V radnici musí být uvedeno: Vedení města, seznam obyvatel, pravidla města, informace o vystěhovaní obyvatel a další potřebné informace.

Žádost o založení či povýšení města podává vždy starosta. V případě že se jména toho, kdo podal přihlášku a toho, kdo je na postu starosty nebudou shodovat, starostu dostane ten, kdo podal žádost


V případě nejasností ve věcech měst nás neváhejte kdekoliv kontaktovat.

Absolutní moc nad městy mají Správci měst a Admin serveru.

Města spravuje správce měst, kterým je:
[Helper] Jameson722cz