Města

Z CeskejParan.cz | Public Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Základní informace

Na serveru Publicu funguje unikátní systém, který umožňuje hráčům se sdružovat do osad, vesnic či měst. Založit město může opravdu každý hráč a je jen na něm jak město bude vypadat, jaké volitelné stavby si vybere, kdo v něm bude bydlet a jakým směrem se vývoj města bude ubírat, ovšem je potřeba splnit určité podmínky, které jsou pro každý stupeň měst jiné. Poté už stačí jen podat žádost na fórum do sekce Registrace Měst.

U všech typů a stupní měst je posuzován celkový vzhled města, ale třeba také praktičnost města nebo jednotlivé stavby. Správce měst může žádost zamítnout s tím, že starostovi oznámí, co je potřeba předělat. Města lze postupně povyšovat na další stupně.


Mesta.png


Proč mít město?

 1. Město sdružuje hráče a díky tomu budete mít nové přátele.
 2. Město může požádat vlastní místnost na našem TS3 (Od stupně Město).
 3. Zvýhodněné flagy v residenci.
 4. Při povýšení města dostanete odměnu.
 5. Větší a samostatná residence.
 6. Warpy do města a do shopu.
 7. Prefix {S} „starosta“ pro starostu města (možnost stavby mostů, bran a dveří).
 8. Možnost požádat dotaci na stavbu.
 9. Vlastní ambasáda na spawnu pro reprezentaci města. (Od stupně Město).


Podmínky a Pravidla

 • Pro stavbu města si vybírejte místa ve volné krajině bez sousedních residencí či měst.
 • Eventy ve městě musí být aktivně pořádané.
 • Všechny domy obyvatel se v žádosti počítají jako jedna budova.
 • Počet obyvatel je počet hráčů bydlících ve městě mimo starostu (1 obyvatel = 1 vlastní parcela s 1 domem).
 • Starosta je majitelem města. Majitel města tedy bude mít prefix {S}.
 • S povýšením města se bude měnit celkový vzhled.
 • Starosta města si nemůže nárokovat majetek obyvatel.
 • Ve městě nemůže být nastaven move f, pokud o tom neví správce měst. - MOVE T
 • V rámci města lze zřídit i další funkce (např. místostarosta) - tyto funkce nejsou povinné. Jedinou povinnou funkcí je starosta - majitel.
 • Všechny městské budovy musí být hráčům přístupné. - USE T
 • Žádost o povýšení se smí podat minimálně 14 dnů po předchozím povýšení.
 • Každé město začíná v residenci vlastněné hráčem. Při povýšení se residence zvětšuje.
 • Po 14 dnech neaktivity města (ve městě se nebude nic dít) se městu odebere poslední dosažený stupeň. Zruší se warp k shopu. Po dalším měsíci totéž, a tak dále, až se město úplně zruší.


Žádost registraci

Musí obsahovat:

 1. Nicky vedení města
 2. Typ města ( Podle biomu kde leží)
 3. Seznam obyvatel
 4. Seznam budov (rozdělené na povinné a volitelné)
 5. Historii města - povinně již od osady ! (historie ve smyslu legendy vzniku města)
 6. Screeny budov - ty je nutné nahrát na Upnisito


Bonusy pro města

Dotace

Každé město (od stupně město) má možnost žádat dotace na různé větší stavby. Žádosti se píší do sekce Registrace měst, s tím, že se uvede do názvu [Dotace] Název dotace . Tuto dotaci vyhodnotí správce měst a admin. Společně se domluví, jestli dotaci schválí nebo zamítnou. V případě schválení - bude vyplácena odměna formou materiálu. Výše dotace závisí na mnoha faktorech. Dotace se vztahuje na stavební bloky - tudíž na hrad z diabloků můžete rychle zapomenout. V případě zamítnutí se dotace nevyplácí. V jednu chvíli může probíhat pouze jedna dotace. V žádosti uveďte popis stavby, účel atd. Do žádosti také připište i předběžný odhad materiálu. První se napíše na forum žádost dotaci, poté se stavba postaví. Až bude postavena, dodejte její screeny. Pokud nebudou splněny podmínky, které jsou zde zmíněny, může být žádost dodatečně zamítnuta.


Poklady & Questy ve městech

Od stupně město lze mít ve městě poklady. Od stupně velkoměsto lze mít v městě vlastní questy.

Počet pokladů Počet questů
Osada 0 0
Vesnice 0 0
Město 1 0
Velkoměsto 2 1
Metropole 4 2

Quest vytváří admin (nebo jím pověřený člen týmu) na žádost starosty města, který si vymyslí obsah questu. Veřejný poklad vytváří správce měst. Starosta položí truhlu s pokladem na místo určení a požádá o vytvoření správce měst. Poklad musí být na přístupném místě (ne v domě obyvatel).

Ambasády

 • Od stupně Velkoměsto má starosta možnost vybavit si místnost na dílčím spawnu pro města (Horník) Amabasádu - slouží pro reprezentaci města. Ambasádu přiděluje správce měst.


Nastavení residencí

V residencích měst je možnost nastavit za určitou cenu ($) různé užitečné flagy. Ovšem každý flag je od jiného stupně a za jinou cenu. DOPLNIT


Žádost povýšení města se smí podat vždy minimálně 14 dnů po předchozím povýšení. Pokud jí starosta podá dřív, bude automaticky zamítnuta.

V radnici musí být uvedeno:

 • vedení města
 • seznam obyvatel
 • pravidla města
 • informace o vystěhovaní a domech obyvatel
 • a další potřebné věci.