Ochrana majetku

Z CeskejParan.cz | Public Wiki
Verze z 3. 8. 2021, 21:30; Krum88ik (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Res.png

K ochraně majetku hráčů slouží residence a automatické zamykání truhel a pecí.


Truhly, pece, dveře ...

Tím, že hráč položí kdekoliv na mapě truhlu, automaticky se mu zamkne pouze pro něho. Pokud ji chce povolit nějakému jinému hráči, je potřeba to provést pomocí příkazů (viz. příkazy zamykání).

Residence

Před započetím vlastní stavby je žádané, aby si hráč vytvořil vlastní residenci. Vytvoří ji pomocí jednoduchého příkazu /reska [název], nebo pomocí dřevěné sekery a příslušných příkazů. Vše je podrobně popsáno ve hře v centru profese Zabiják nebo viz. vytvoření residence a viz. příkazy residence. Nově vytvořená residence má nastavené základní flagy/vlajky, majitel si ale kdykoliv může tyto flagy upravit a nastavit podle svých potřeb (viz. příkazy pro residence). Je možné např. zakázat ostatním hráčům pohyby po své residenci, zakázat nebo povolit jim otevírání dveří, nebo třeba zakázat ostatním zabíjení zvířat ve své res. Hráč si ve své vlastní residenci může vytvořit subzónu, takovou “resku v resce”, kde je možné flagy upravit odlišně od základní residence, to je výhodné pokud například stavíte město a potřebujete vytvořit parcely pro jednotlivé hráče. Příkazy pro residence jde zjednodušeně rozdělit do dvou typů, prvním je /res set [flag] - tento typ příkazu mění flagy pro residenci jako takovou a druhým je /res pset [nick] [flag] - tento typ příkazu povoluje vaši residenci určeným hráčům. K samotnému povolování a zakazování jednotlivých flagů se používají písmena f (false - zákaz), t (true - povolení), nebo r (remove - odebrání).
Při používání příkazů pro residence musí stát hráč přímo v konkrétní residenci.

Vytvoření residence

Ve hře může hráč vytvořit residenci několika způsoby.

  • Jednoduchým příkazem /reska [název] - takto vznikne souměrně okolo hráče residence o rozměru 51x51 bloků, maximální výšky od nebe po bedrock a s nastavenými základními flagy
  • Pomocí příkazů /res select [x] [z] [y] - tímto příkazem hráč určí kvádrový prostor, který chce ochránit. Písmena x,y,z jsou poloviny stran vaší budoucí residence. Poté napíše příkaz /res create [název].
    • Příklad: Hráč chce vytvořit residenci o rozměru 50x20 bloků vysokou 100 bloků - 50x100x20. Napíše tedy příkaz /res select 25 50 10, poté napíše příkaz /res create [název]. Výsledná residence bude mít rozměry 51x101x21, protože se započítává i blok na kterém stojíte.
  • Pomocí dřevěné sekery - hráč levým a pravým kliknutím označí uhlopříčku kvádru své budoucí residence (3D prostor) a napíše /res create [název], nebo klikne sekerkou v uhlopříčných rozích své budoucí residence ve stejné výšce (vyberete 2D plochu) a poté napíše příkaz /res select vert a potom /res create [název]. Příkaz vert zajistí, že nově vzniklá residence bude mít maximální výšku od nebe po bedrock.

Vytvoření subzóny

Subzóna je vlastně “residence v residenci”. Vytvořit ji může pouze vlastník residence. Oblast budoucí subzóny se označuje stejně jako při vytváření residence, hráč zároveň musí stát v residenci, ve které vytváří subzónu.
Tvorba subzóny je nejjednodušší pomocí sekery:

  • Buď 2x klikne sekerou v jedné úrovni, napíše příkaz /res select vert a poté napíše příkaz pro vytvoření subzony /res subzone [název subzóny].
  • Anebo klikne 2x sekerou v různých úrovních a vybere tím 3Dprostor budoucí subzóny. Poté napíše příkaz /res subzone [název subzóny].

Pojmenování subzón má tento tvar: [název residence].[název subzóny].
Smazání subzóny se provede příkazem /res remove [název residence].[název subzóny].
Pro nastavování flagů v subzónách platí stejná pravidla jako pro nastavování flagů v residenci.


Velikost a počet residencí

Každý hráč může mít následující počet residencí o dané velikosti. Další residence si lze přikoupit přes náš KreditShop.

Skupina Počet residencí Základní velikost
hráč 2 51x51
VIP 3 71x71
EPIC 3 71x71

Každý hráč si poté své residence může rozšířit. Rozšíření je vždy o 25 bloků do všech světových stran (tzn. hráč si může rozšířit residenci na velikost 101x101; VIP na velikost 125x125).

- TIP - Rozšíření residence si lze zakoupit i přes KreditShop.