Prefixy

Z CeskejParan.cz | Public Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Prefix je něco jako titul. Udává hodnost hráče. Nejčastěji se píše před nickem v závorkách, buď celým názvem hodnosti nebo zkratkou. Prefix může označovat hodnosti hráčské, které pouze sponzorují nebo jinak pomáhají serveru ale také hodnosti, které mají pravomoci na serveru.

Prefixy na Publicu

{Podvodník} – hráč, který dostal ban a koupil si UNBAN
{S} - starosta města
{VIP} – dočasný donátor serveru, který přispívá na chod serveru – více info na stránce o VIP
{VIP-} - zkušební VIP pro hráče, které lze získat např. za hlasování nebo v soutěži, má většinu výhod jako běžné VIP
{EPIC} – donátor, který má výhody napořád, již nelze získat ani zakoupit
{Helper} – hráč, který je členem týmu, jeho úkolem je radit a pomáhat hráčům
[OP] – operátor, jehož úkolem je hlídat server, kontrolovat chat, hledat hackery a pomáhat hráčům
[Admin] – administrátor serveru, člověk, který vede tým serveru
[SuperAdmin] – člen vedení projektu, zajišťuje běžný chod projektu
[Technik] – stará se o chod serveru ze stránky technické
[Manažer] – člen vedení projektu
[Majitel] – člen vedení projektu, vlastník projektu