Historie verzí stránky „Profese“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 24. 7. 2019, 20:27Krum88ik (diskuse | příspěvky). . (35 173 bajtů) (+35 173). . (Založena nová stránka s textem „Jobs - profese, jsou další novinkou této mapy. Přidali jsme je na přání hráčů. Hráč má možnost vybrat si z osmi profesí (dřevorubec, horn…“)